Elektronika

JSME AKTIVNÍ V ELEKTRONICE

EXAKT – tištěné spoje v elektronice

Oblast tištěných spojů v elektronice je velmi všestranná – např. v oblastech, jako je automobilový průmysl, spotřebitelské výrobky, textilie nebo alternativní energetická řešení. Základním požadavkem pro tisk kovových a funkčních částic je disperze, rozprostření jednotlivých částic v produktu je umožněno v jednom kroku procesu. Přesné tříválce EXAKT dokáží pracovat se středně až vysoko viskózními pastami, které mohou být případně zředěny na inkousty s nízkou viskozitou. Výsledkem je vysoce funkční pasta, který se přizpůsobuje funkci komponentu, substrátu a procesu tisku, ať už se jedná o sítotisk nebo inkoustový tisk.


EXAKT – přesný pro elektronické součásti

Komplexní hybridní systémy, např. kovové pasty, polymerní pasty, nebo pájecí pasty jsou základem elektroniky. Tyto pasty jsou velmi důležité pro funkci elektronických součástek. Připojujete komponenty nebo sestavy k deskám s plošnými spoji, jako např. vícevrstvé systémy a vícevrstvé desky. Suspenze také chrání součásti, např. nalitím do silikonů a epoxidových pryskyřic nebo v tzv. zapouzdření i balení v provozu. Při výrobě různých spojů dosahují tříválce EXAKT vynikajících výsledků ve všech oblastech použití.


EXAKT – pro solární fotovoltaické panely

Při výrobě stříbrně vodivých past, hliníkových a měděných past, stejně jako jiných suspenzí z drahých kovů, jsou již dlouhou dobu používány třívalce EXAKT, zejména v konvenčních fotovoltaických zařízeních. Primární částice nejsou poškozené a nevznikají tak vločky, nebo suché seskupení kovových částic. Také při zpracování oxidu titaničitého s barvivy solárních článků rozhodujícím způsobem pomáhají při výrobě panelů s metodou „Grätzelův článek“. V tomto případě se vytvoří průhledný potah


EXAKT – pro optické aplikace
Řešení zítřka

Vysoká kvalita tříválců EXAKT výrazně podporuje vývoj budoucích technologií. EXAKT tříválce dosahují vynikajících výsledků při výrobě optických vlastností past, jako jsou např fosforové LED klávesy. Jsou používány v technologiích osvětlení výroby, nebo OLED, u kterých jsou dosahovány velmi specifické vlastnosti. Jsou také používány pro technologii ITO ztmívatelné povrchy skel, pro vodivé povlaky na flexibilních substrátech, jako jsou např. plastové fólie pro dotykové obrazovky.


EXAKT – pro akumulátory, palivové články, kapaliny
Technologie pro energii

Zvláštní požadavky jsou kladeny na zpracování kalů pro výrobu baterií a výrobu suspenzí s uhlíky pro palivové články a kondenzátory. Rozhodující je zde absolutní čistota. S tříválci EXAKT se vyvarujete křížové kontaminace produktů. Kromě formulace musí být zpracování zvláště přizpůsobeno morfologii, velikosti a struktuře částic. Třívalce firmy EXAKT realizují přesvědčivé výsledky, které se již osvědčily při vývoji lithiových baterií.


EXAKT – pro flexibilní displeje a elektroniku

Základem dnešní spotřební elektroniky jsou displeje, a tištěné spoje. Technologie, jako jsou flexibilní OLED, polymerní pasty pro dotykové panely nebo elektronické spoje potřebují neustálý vývoj. Vysoce přesné tříválce EXAKT rozhodujícím způsobem přispívají k technickému pokroku. Zvládnou všechny výzvy při zpracování náročných materiálů, jako jsou grapheny, uhlíkové nanotrubice, např. v transparentních vodivých vrstvách jako náhrada ITO.