Design a vývoj

EXAKT TŘECÍ TŘÍVÁLCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

INOVATIVNÍ, SPECIFICKÉ, REPRODUKOVATELNÉ

Při výrobě suspenze s částicemi nebo pigmenty pro speciální vlastnosti je vedle struktury, funkce a formulace částic zvláště důležitý způsob zpracování. Tříválcové mlýny EXAKT dosahují nejlepších výsledků ve výzkumu a vývoji. Nabízejí procesní výhody, jako je nejvyšší přesnost a reprodukovatelnost.Příslušné parametry zpracování lze zaznamenávat a procesy můžete kdykoli opakovat.

Jsou zvláště vhodné pro citlivé částice, jako jsou uhlíkové nanotrubice, funkcionalizované mikrokapsle, nanostříbro ve velkém viskozitním spektru. Vysoce kvalitní suroviny lze vyrábět také v nejmenších výrobních přístupech. Stručně řečeno: Tříválce EXAKT umožňují průkopnické technologické procesy pro zítřejší materiály.


PŘESNÉ TŘÍVÁLCE 50 l

MALÝ, SILNÝ A VŠESTRANNÝ

EXAKT TŘECÍ TŘÍVÁLCE

Tříválcový mlýnek EXAKT 50 I je obzvláště kompaktní, všestranné a snadno použitelné zařízení pro aplikace, u kterých je nepostradatelná dobrá disperze, např. v keramickém nebo sklářském průmyslu, lékárnách nebo kosmetice.
Práce s oddělenými sadami válečků je zvláště efektivní pro rychlé čištění. Zamezí se křížové kontaminaci a prostojům v důsledku změn materiálu. Díky tomu je přístroj EXAKT 50I nezbytný pro výzkum, vývoj a školení.
Další informace…


PŘESNÉ TŘÍVÁLCE 80 S

SILNÝ A PŘESNÝ PRO VYSOCEVISKÓZNÍ MATERIÁLY

EXAKT TŘECÍ TŘÍVÁLCE

Tříválcový mlýnek EXAKT 80S je zvláště vhodný pro zpracování materiálů s vysokou viskozitou. Výkonný pohon, přesnost stroje a plynulá regulace rychlosti umožňuje dosahnutí jemnosti částic až 5 μm. Vhodný pro vysoce viskózní materiály s vyššími nároky na výkon a kvalitu zpracovávaného produktu. Lze regulovat teplotu na válcích pro zpraocácaný produkt. Exakt 80S splňuje tyto požadavky a to i při vysokém zatížení. Obzvláště dobré přizpůsobení se zpracovávanému produktu. V nabídce jsou různé povrchy válců pro uspůsobení se zpracovávanému produktu, jak v různých povrchových tvrdostech, tak i chemicky inertní a snadno čistitelné.
Další informace...


TŘÍVÁLCE EXAKT 80 E PLUS

VÝKON PRO VAŠE KNOW HOW

EXAKT TŘECÍ TŘÍVÁLCE

80E PLUS – je nová průmyslová norma pro elektronické třívalcové mlýny. Na základě vysoké přesnosti, pevné a uživatelsky přívětivé konstrukce, moderního konceptu elektronického řízení zpracovávaného produktu nabízí nový 80E PLUS unikátní disperzní a analytické funkce.
Ať už v rozštěpení, nebo v silovém režimu tato nová koncepce stroje umožňuje analýzu disperze v reálném čase a úpravou nastavení stroje tak, aby okamžitě optimalizovaly výsledky. Všechny parametry důležité pro proces (např. teplota, přítlak, výkon, vzdálenost štěrbin, rychlost, čas atd.)
jsou zobrazeny a dodatečně uloženy pro pozdější rozsáhlé vyhodnocení nebo dokumentaci. Barevný displey 8,4 “ je ideálním rozhraním člověk-stroj a zajišťuje snadné a intuitivní ovládání.
Další informace…