Technologie

EXAKT TŘECÍ TŘÍVÁLCE

FLEXIBILNÍ TECHNOLOGIE PŘIZPŮSOBUJÍCÍ SE PRODUKTU

Čím náročnější je požadavek na výsledný produkt, tím větší je požadavek na přesnější definici jeho zpracování. Tříválce umožňují specifickovat homogenost, velikost a distribuci částic v pastě. Procesní charakteristiky a uspořádání tříválce EXAKT jsou přesně definovány.

Nastavitelný požadavek energie střihem je rozhodující. Díky volitelné možnosti nastavení ruzných parametrů tříválců EXAKT je možné tohoto dosáhnout. Charakteristické pro všechny modely je pevná a paralelní mezera. Spolu s volitelnou rychlostí válců je výsledkem smykový střih, který lze pružně přizpůsobit každému produktu.

Exakt Třecí tříválce
Exakt Třecí tříválce