Všeobecné vlastnosti

EXAKT TŘECÍ TŘÍVÁLCE

PŘESNOST V MALÝCH ČÁSTICÍCH

Mnoho požadavků, jedna odpověď - vysoce výkonné třívalcové frézy společnosti EXAKT dosahují nadprůměrných výsledků při zpracování suspenzí se středně až vysokou viskozitou. Dispergování, smáčení, homogenizace a deaerace cíleným a kontrolovaným způsobem - to vede k pozastavení nejlepší funkčnosti a kvality.

Ať je to drcení, např. krystalických struktur nebo v deaglomeraci částic až do nanoskopu. Snadno ovladatelné a čisté, přesné a bezpečné dodávají tříválcové frézky EXAKT vynikající výsledky, které jsou kdykoli plně vysledovatelné a reprodukovatelné.

80E_plus_Nasypka170_EPLUS_Logo